Pandemic: The Virus That Shook the World Gemist?

De ingrijpendste gebeurtenis van deze tijd wordt belicht aan de hand van intieme, persoonlijke verhalen. In ruim 20 landen worden universele thema

Nederland 1

Pandemic: The Virus That Shook t ...

De focus verschuift van de eerste reactie op het virus naar de gevolgen voor de samenleving. Hoewel er vaak gezegd wordt dat iedereen in hetzelfde schuitje zit, is er toch sprake van veel ongelijkheid. Via openhartige interview ... 

Nederland 1

Pandemic: The Virus That Shook t ...

Mensen worden overal ter wereld gevolgd in het eerste jaar van de pandemie. Gezien door de ogen van al deze mensen wordt in de eerste maanden van de pandemie duidelijk dat er verschillend op de noodsituatie wordt gereageerd, aa ...