Geloofsgesprek Gemist?

Vanaf 10.10 uur wordt er een spiritueel gesprek uitgezonden dat als context dient voor de eucharistieviering. Leo Fijen is de interviewer. Geloofsgesprek en eucharistieviering komen uit hetzelfde bisdom. Door elk bisdom is één kerk en één priester aangewezen die geregeld een viering verzorgen voor de televisie. Zo komt ieder bisdom zeven keer aan bod.

Nederland 2

Geloofsgesprek

Een drietal vrouwen begeleiden al jaren het kinderkoor van de Vitus in Hilversum. Ze doen dat vanuit hun betrokkenheid bij hun kinderen, maar ook vanwege hun rol in de kerk. Ze willen actief zijn, ergens bij horen en zien dat h ... 

Nederland 2

Geloofsgesprek

Het verhaal van Mitchell Boers, een docent geschiedenis die in de Paaswake wordt gedoopt. Opgevoed door een niet-gelovende vader en een katholieke moeder heeft hij als twintiger zijn keuze gemaakt om katholiek te worden. Hij le ... 

Nederland 2

Geloofsgesprek

Elke dag zetten zij zich in om vluchtelingen op te vangen op het station van Emmen en hen te begeleiden naar de bus die hen naar Ter Apel brengt. In Emmen organiseren de kerken dat ze elke dag van 10.00 uur in de ochtend tot mi ... 

Nederland 2

Geloofsgesprek

Volendam start in de vastentijd een uniek project. Midden in het dorp worden de veertien staties opgehangen. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor het lijden van Christus, bij toeristen, bij dorpelingen. Want de staties hangen o ... 

Nederland 2

Geloofsgesprek

Ze is lector in Baarn en vertelt over haar liturgische rol, over de betekenis van geloof in haar leven en over de behoefte om zich als vrouw te blijven verdiepen in het geloof. 

Nederland 2

Geloofsgesprek

Geboren, getogen en geroepen in Assendelft werkt Peetom nu als priester in Breda. Een nuchtere Hollander die zijn draai heeft gevonden en zijn geloof weet te vieren. 

Nederland 2

Geloofsgesprek

Al 34 jaar werkzaam als koster ziet zij de kerk als haar huiskamer en de sacristie als haar werkterrein. Zij organiseert voor een belangrijk deel de gang van zaken in de geloofsgemeenschap van Uden. Zij werkt in de kerk en ze b ... 

Nederland 2

Geloofsgesprek

Een jonge vrouw van achttien jaar die zich inzet voor jongeren die achterblijven. Ze doet dat via het project M25 in het bisdom Rotterdam. Dat project krijgt aandacht vanwege het jaar van barmhartigheid. In het bisdom Rotterdam ... 

Nederland 2

Geloofsgesprek

Een gesprek over de betekenis van het 60-jarig jubileum van bisdom Groningen-Leeuwarden hetgeen gevierd wordt met een bedevaart naar Lourdes. Bisdom Groningen-Leeuwarden gaat niet voor de kwantiteit maar voor de kwaliteit van g ... 

Nederland 2

Geloofsgesprek

Als secretaris en directeur van de commissie Justice and Peace Nederland heeft Scheffers zich gedruende meer dan dertig jaar ingezet voor mensenrechten en sociale gerechtigheid. Een gesprek over de werken van barmhartigheid, vl ... 

Nederland 2

Geloofsgesprek

Op Driekoningen een gesprek in de Basiliek van het Heilig Sacrament in Meerssen over de deur naar het nieuwe jaar, de wijzen uit het oosten en het jaar van barmhartigheid. De sacrementsbasiliek heeft ook een heilige deur die ie ... 

Nederland 2

Geloofsgesprek

Verborgenheid Het wonder is al gebeurd, God is mens geworden en tot ons gekomen in een stal ver weg van de schijnwerpers van de wereld. Het grootste wonder gebeurt in de verborgenheid. Het mooie van het christelijk geloof is d ... 

Nederland 2

Geloofsgesprek

Joachim Skiba De Nicolaaskerk in Baarn is deel van de Martha en Maria-parochie, met kerken in Eemnes, Soesterberg, Soest, Baarn, De Bilt, Bilthoven en Maartensdijk. Als opvolger van Ton Huitink is in deze parochie Joachim Skib ... 

Nederland 2

Geloofsgesprek

Paus Franciscus heeft op 8 december jl. in Rome het Heilig Jaar geopend. In de Sint Pieter werd de heilige deur door paus Franciscus geopend als een vingerwijzing naar deuren die open kunnen in het leven en steeds weer de weg w ... 

Nederland 2

Geloofsgesprek

Wie midden in Den Haag van Centraal Station naar het Binnenhof loopt, krijgt al gauw de plek in het vizier waar vroeger een spiritueel toerustingscentrum was gehuisvest en waar nu de Blauwe Zusters hun thuis hebben gevonden. Mi ... 

Nederland 2

Geloofsgesprek

Zoals er markante vrijwilligers zijn bij het kerkhof, in de verpleeghuizen of rond het onderwijs, zo zijn die toegeruste katholieken ook aanwezig bij de koren. Dirigent Bob Pruiksma uit Sneek is één van hen. Hij legt uit waar ... 

Nederland 2

Geloofsgesprek

In de maand dat de doden centraal staan, vertelt pastoor Theo van Osch zijn eigen persoonlijke verhaal over het sterven van zijn moeder. Priesters als hij hebben talloze mensen begeleid naar het einde toe en daarna de uitvaart ... 

Nederland 2

Geloofsgesprek

De KRO bestaat 90 jaar. Mgr. Frans Wiertz heeft als voorzitter van de BCCM en als hoeder van de RKK-zendtijd de laatste 20 jaar de KRO van zeer nabij meegemaakt. Daarom staat hij open voor een viering die in het teken van dit j ... 

Nederland 2

Geloofsgesprek

De weg naar het huwelijk, de vragen aan God wat de juiste weg is, de rijkdom van kinderen en toegevoegde waarde van geloof in het huwelijk. Houden van en beminnen: dat zit in de genen van iedereen. Maar de diepste bron van de l ... 

Nederland 2

Geloofsgesprek

Als misdienaar bij uitvaarten zag diaken Rob Polet hoe naasten met veel verdriet afscheid namen van hun dierbaren. Maar ook dat diezelfde naasten veel troost haalden uit hun geloof. Die ervaringen zijn bepalend geweest voor zij ... 

Nederland 2

Geloofsgesprek

Sinds 2011 is Bovens commissaris van de Koning in de provincie Limburg, of zoals in Limburg wordt gezegd, de gouverneur. Hij heeft een maatschappelijke taak, maar hij is ook een betrokken katholiek. Dat toont hij meer dan eens, ... 

Nederland 2

Geloofsgesprek

Religieus programma. De pastoor van Hilversum heeft de Vredesprijs gewonnen. Hij heeft zich vorig jaar rond de ramp met de MH17 onderscheiden. Maandenlang tot op de dag van vandaag opent hij de deuren van zijn kerk in Hilversum ... 

Nederland 2

Geloofsgesprek

De Lambertusbasiliek van Hengelo bestaat 125 jaar. Pastoor Marc Oortman is positief over de toekomst van geloven. Samen met burgemeester Sander Schelberg koestert hij de traditie, zonder jongeren te vervreemden. Want op de avon ... 

Nederland 2

Geloofsgesprek

Religieus programma. Onlangs nam pastoor Ton Huitink afscheid van de Nicolaaskerk in Baarn. Hij heeft van de aartsbisschop de benoeming ontvangen om pastoor te worden van drie Utrechtse parochies: de Salvator (Utrecht Binnensta ... 

Nederland 2

Geloofsgesprek

De hulpbisschop van Rome, mgr. Matteo Zuppi, is een charismatische bisschop die naam heeft gemaakt met zijn innemende benadering van mensen en zijn grote barmhartigheid en spiritualiteit. Ooit was hij in de bovenzaal van de ker ... 

Nederland 2

Geloofsgesprek

Bisschop Gerard de Korte van bisdom Groningen-Leeuwarden zal ingaan op de betekenis van de vieringen op zondagochtend, al veerig jaar lang, en daarnaast duidelijk maken dat in de liturgie ook het leven aan de orde mag komen, ze ... 

Nederland 2

Geloofsgesprek

In deze tijd van vluchtelingen, crises en onzekerheid geeft paus Franciscus vaak het voorbeeld tot barmhartigheid door, zonder aandacht voor protocol zich het lot van de armsten en de vluchtelingen aan te trekken. In Nederland ... 

Nederland 2

Geloofsgesprek

Emeritus-hoogleraar Liturgische Muziek, Theologische Faculteit Universiteit Tilburg. 

Nederland 2

Geloofsgesprek

Diaken Osseweijer is ook vader van kinderen, huisman en regelneef. Hij weet als echtgenoot wat er speelt in de samenleving en geeft dat een plek in de liturgie. 

Nederland 2

Geloofsgesprek

Varen staat model voor de weg die christenen gaan: onderweg, durven loslaten, je toevertrouwen aan de Schepper, niet bang zijn voor de lege ruimte op zee. 

Nederland 2

Geloofsgesprek

Ton Huitink is een pelgrim. In zijn werk en in zijn roeping om Christus na te volgen. 

Nederland 2

Geloofsgesprek

Petra Corbet, een jonge vrouw, laat heel concreet zien dat we niet zonder bidden kunnen leven. Want de relatie met Christus is de adem van ons leven. 

Nederland 2

Geloofsgesprek

Van huis uit heeft Jan Arts meegekregen dat een mens niet voor zichzelf leeft. Daarom heeft hij de vrijwilligersafdeling in een ziekenhuis opgericht en is hij ook de voortrekker van de palliatieve beweging met als resultaat een ... 

Nederland 2

Geloofsgesprek

Pastoor Jules Dresmé belicht de eigenheid van Ankeveen, Nederhorst den Berg en Kortenhoef: geloofsgemeenschappen in de regio Hilversum. 

Nederland 2

Geloofsgesprek

Edwin is ongeneeslijk ziek en moet vechten om in leven te blijven. Dat doet hij met een levenslust die bewondering afdwingt en met zijn geloof dat hem draagt. 

Nederland 2

Geloofsgesprek

Reportage over de sacrementsprocessie die het hoogtepunt vormt van een octaaf rond het feest van het heilig sacrament in het Limburgse Meerssen. Honderden mensen gaan op weg naar het sacrament achter het altaar in de Sacraments ... 

Nederland 2

Geloofsgesprek

De Heilige Laurentius wilde actief zijn voor zijn naasten, maar kon dat alleen doen door zijn verbondenheid met Christus. Geloofsgesprek in het teken van het Laurentiusjaar van het bisdom Rotterdam. Het bisdom staat in de perio ... 

Nederland 2

Geloofsgesprek

Een verslag van de Katholieke Jongerendag. De katholieke jongeren van onze tijd kwamen begin juni bij elkaar voor hun jaarlijkse ontmoeting, het KJD Festival in Nieuwkuijk. Want jongeren willen op een andere manier geraakt word ... 

Nederland 2

Geloofsgesprek

Geloof geeft ons hoop. Wat helpt een mens om dat geloof van deze hoop vol te houden? Priester Han Akkerman leeft met het getijdengebed, met de stroom van psalmen die structuur, ritme en adem geven door het hectische leven van a ... 

Nederland 2

Geloofsgesprek

In Bolsward staat al 500 jaar het beeldje van Maria van Sevenwouden. Op 17 mei werd dit feit gevierd met een prachtige viering en een indrukwekkende processie door de straten en langs de grachten van Bolsward.