Socutera Gemist?

Brengt goede doelen in beeld.

Nederland 1

Socutera

Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een beter leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. Het aantal mensen met dementie verdubbelt de komende twintig jaar. 

Nederland 1

Socutera

Het Diabetes Fonds werkt aan genezing van diabetes en aan een gezond leven zonder dagelijkse zorgen over diabetes en complicaties. Dit doet het fonds via wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. 

Nederland 1

Socutera

Stichting Overleven met Alvleesklierkanker werkt aan het verbeteren van de overlevingskans van patiënten met alvleesklierkanker, de tweede meest dodelijke vorm van kanker in ons land. 

Nederland 1

Socutera

Stop honger, overwin armoede. Samen met boerengemeenschappen maakt Heifer een einde aan honger en armoede en stimuleren ze een duurzame omgang met het milieu. 

Nederland 1

Socutera

Gewoon mee kunnen blijven doen, ook met reuma. Daar zet de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland, de landelijke patiëntenorganisatie voor mensen met reuma, zich samen met jou voor in. 

Nederland 1

Socutera

De Dierenbescherming helpt jaarlijks tienduizenden dieren in nood. Door het hele land staan medewerkers en vrijwilligers dag en nacht klaar om ze te redden, op te vangen en te beschermen. 

Nederland 1

Socutera

Geldersch Landschap & Kasteelen beschermt en beheert al sinds 1929 het Gelders natuur- en cultuurhistorisch erfgoed. Zo houden ze de Gelderse geschiedenis levend. 

Nederland 1

Socutera

De Koninklijke Hondenbescherming komt al 110 jaar op voor de rechten van honden, zorgt voor kennisoverdracht en voor de opvang van oude en kwetsbare honden. 

Nederland 1

Socutera

Het Prinses Beatrix Spierfonds maakt zich sterk voor de genezing van spierziekten. Zij financieren, sturen en stimuleren wetenschappelijk onderzoek naar genezing en behandeling. 

Nederland 1

Socutera

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Edukans zet zich in voor kwalitatief goed en veilig onderwijs voor kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden. 

Nederland 1

Socutera

Stichting Proefdiervrij gelooft in een toekomst zonder dierproeven. Ze financiert baanbrekend onderzoek en informeert publiek, wetenschappers en studenten over proefdiervrije innovatie. 

Nederland 1

Socutera

Kinderfonds MAMAS steunt de MAMAS van Zuid-Afrika: indrukwekkende vrouwen die opstaan voor kinderen in ernstige armoede. De MAMAS geven dagelijkse zorg, eten en liefde aan al ruim 70.000 kinderen. 

Nederland 1

Socutera

CARE werkt wereldwijd om levens te redden en armoede te overwinnen. CARE ondersteunt mensen op de moeilijkste plekken ter wereld bij het opbouwen van een beter bestaan. 

Nederland 1

Socutera

Stichting Roparun organiseert jaarlijks de Roparun, een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs, Bremen en Almelo naar Rotterdam, waarbij geld wordt opgehaald voor mensen met kanker. 

Nederland 1

Socutera

Introductie Mijn eenmalige gift, Wereld Natuur Fonds en VluchtelingenWerk Nederland. 

Nederland 1

Socutera

Stichting OOPOEH zet zich in voor een actiever leven voor senioren en een leuker leven voor honden. Hiervoor koppelen zij senioren als maatje (OOPOEH) aan honden in de buurt. 

Nederland 1

Socutera

Het Prader-Willi Fonds zet zich in voor wetenschappelijk onderzoek om kinderen en volwassenen met het Prader-Willi Syndroom (PWS) een betere kwaliteit van leven te bieden. 

Nederland 1

Socutera

MS is zenuwslopend. Het Nationaal MS Fonds zet zich in voor mensen met MS, door onderzoek naar betere behandelingen en uiteindelijk een toekomst zonder MS. 

Nederland 1

Socutera

Maag Lever Darm Stichting, Stichting Medair Nederland en Stichting Parkinson. 

Nederland 1

Socutera

De Hollandsche Molen zet zich als belangenvereniging al sinds 1923 in voor het voortbestaan, malend en draaiend houden van de wind- en watermolens van Nederland. Deze uitzending is gericht op het werven van Molenvrienden. 

Nederland 1

Socutera

World Animal Protection werkt aan een wereld waarin wreedheid tegen dieren niet meer bestaat met (nood)hulp, voorlichting en door te lobbyen voor diervriendelijke wetten en regels. 

Nederland 1

Socutera

De Hollandsche Molen zet zich als belangenvereniging al sinds 1923 in voor het voortbestaan, malend en draaiend houden van de wind- en watermolens van Nederland. 

Nederland 1

Socutera

VSO is een internationale ontwikkelingsorganisatie die werkt in 28 landen in Afrika en Azië. VSO traint en ondersteunt changemakers, mensen die zich verzetten tegen onrecht. 

Nederland 1

Socutera

Bears in Mind zet haar kennis, expertise en financiële middelen in voor de bescherming van beren en hun leefgebied in het wild en voor beren in gevangenschap. 

Nederland 1

Socutera

Geen kind mag buitengesloten worden door armoede. Nationaal Fonds Kinderhulp helpt hen door dingen zoals een dagje uit, een fiets of een bijdrage aan een opleiding mogelijk te maken. 

Nederland 1

Socutera

Socutera brengt goede doelen in beeld. Dit keer: Fonds Gehandicaptensport, Ronald McDonald Kinderfonds, Plan International Nederland. 

Nederland 1

Socutera

ZOA is er voor slachtoffers van oorlogen en rampen, die zoeken naar troost, een maaltijd en een veilige plek. ZOA biedt duurzame hulp, van noodhulp naar wederopbouw. 

Nederland 1

Socutera

Stichting Vluchteling biedt wereldwijd hulp aan vluchtelingen en ontheemden. De Nacht van de Vluchteling is een wandeltocht waarbij duizenden deelnemers geld inzamelen voor acute noodhulp. 

Nederland 1

Socutera

Dit keer: Amref Flying Doctors, Stichting MD Nederland en Introductie Mijn eenmalige Gift. 

Nederland 1

Socutera

CARE werkt wereldwijd om levens te redden en armoede te overwinnen. CARE ondersteunt mensen op de moeilijkste plekken ter wereld bij het opbouwen van een beter bestaan. 

Nederland 1

Socutera

Er zijn ruim 650 erkende goede doelen in Nederland. Zij voldoen aan strenge kwaliteitseisen, getoetst door toezichthouder CBF. Aan een erkend goed doel kan je gerust geven. Kijk op: geefgerust.nl 

Nederland 1

Socutera

De Koninklijke Hondenbescherming komt al 110 jaar op voor de rechten van honden, zorgt voor kennisoverdracht en voor de opvang van oude en kwetsbare honden. 

Nederland 1

Socutera

Stichting Look Good Feel Better wil mensen met kanker meer vertrouwen geven door middel van uiterlijke verzorging, zoals workshops, informatie en gratis ontspanningsmomenten. 

Nederland 1

Socutera

De Leprastichting zorgt voor het vroegtijdig opsporen, behandelen en revalideren van leprapatiënten, zodat ze weer kunnen deelnemen aan de maatschappij. 

Nederland 1

Socutera

MS (multiple sclerose) is een zenuwslopende ziekte die jonge mensen treft in de bloei van hun leven. Stichting MS Research is dé organisatie die wetenschappelijk onderzoek financiert en stimuleert. 

Nederland 1

Socutera

Stichting DierenLot komt samen met zo'n 250 lokale dierenhulporganisaties op voor dieren in nood in Nederland: gezelschapsdieren, zwerfdieren en dieren in de Nederlandse natuur. 

Nederland 1

Socutera

VluchtelingenWerk Nederland zet zich in voor vluchtelingen, vanaf de dag van aankomst in Nederland tot het moment dat zij in staat zijn hun nieuwe toekomst op te bouwen. 

Nederland 1

Socutera

Kinderfonds MAMAS steunt sterke, lokale vrouwen in Zuid-Afrika die dagelijkse zorg en veiligheid bieden aan kinderen in ernstige armoede. Liefdevol, warm en onverzettelijk. Dát is MAMA POWER! 

Nederland 1

Socutera

Plastic Soup Foundation wil de plasticsoep bij de bron stoppen. Denk aan synthetische kleding of microplastics in cosmetica. Die bron zijn we vaak zelf. Dus we kunnen veel meer doen dan we denken. 

Nederland 1

Socutera

Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. Dit doen zij samen met verschillende Nederlandse, internationale en lokale organisaties.