The Bold & The Beautiful Gemist?

The Bold and the Beautiful is een Amerikaanse soapserie. De serie draait om de families Forrester en Spectra. De soap speelt zich af in Californie, in Los Angeles en wordt in ongeveer 130 landen uitgezonden. In tegenstelling tot de meeste andere Amerikaanse soaps duurt deze inclusief reclame geen uur, maar een half uur waardoor de cast ook niet zo uitgebreid is als bij andere soaps. The Bold and the Beautiful is een van de meest bekeken soaps in de wereld, de productie is vanaf het begin al in handen van het Amerikaanse bedrijf Bell. In de Verenigde Staten wordt The Bold and the Beautiful sinds 1987 uitgezonden door CBS, in Nederland werd de soap tussen 1990 en 2006 uitgezonden door RTL 4, tussen 2006 en 2010 op SBS 6 en vanaf het voorjaar van 2011 op RTL 8, herhalingen op RTL 4. In Vlaanderen is de soap bekend onder de naam Mooi en Meedogenloos en wordt de soap uitgezonden door VT4.

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Wyatt vraag Katie om een gunst namens Flo. Steffy onderbreekt Finn en Liam, die allebei graag haar aandacht willen hebben. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Steffy weet dat Hope degene is die het meeste lijdt onder de situatie en biedt haar verontschuldigingen aan. Thomas besluit Hope en Steffy op een onverwachte manier te helpen. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Finn vertelt Liam waar de grenzen liggen met betrekking tot Steffy. Thomas is bezorgd over de huidige situatie van Steffy en Hope. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Steffy geeft Finn en Hope een krachtig betoog over haar gevoelens voor Liam. Bill en Liam zoeken steun bij elkaar over hun ontmantelde relaties met Katie en Hope. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Hope erkent tegen Liam dat het resultaat van Steffy's ouderschapstest haar aan alles doet twijfelen. Finn praat met Steffy en is open over zijn gevoelens en bedoelingen. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Zende smeekt Paris om een tweede kans en een nieuwe start. Brooke en Donna praten met Katie over haar relatie met Bill. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Carter eist antwoorden van Zoe en Zende. Eva gaat aan het werk met Katie en Paris. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

De emoties lopen hoog op als Finn en Liam naar de toekomst kijken. Thomas maakt Vinny duidelijk dat het geluk van Hope het enige is dat telt. Dr. Bridget Forrester keert terug om haar familie te bezoeken. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Liam probeert wanhopig zijn huwelijk met Hope te redden. Steffy, Finn, Hope en Liam krijgen te horen van wie Steffy zwanger is. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Thomas probeert het vertrouwen van Ridge en Brooke terug te winnen. Hope maakt een moeilijke beslissing over haar toekomst met Liam. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Hope zet Liam voor het blok over Steffy's ongeboren kind. Steffy wordt emotioneel als Finn haar vertelt hoe ze zijn leven heeft veranderd. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Ridge luistert aandachtig als Finn vertelt wat zijn ware bedoelingen zijn met Steffy. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Meteen na haar gesprek met Carter uit Zoe beschuldigingen richting Paris. Steffy vertelt Ridge over haar nacht met Liam en haar zwangerschap. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Brooke gaat de confrontatie aan met Steffy. Ze is woedend over wat ze Hope heeft aangedaan. Zoe probeert wanhopig haar relatie met Carter te redden. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Ridge informeert een geschokte Carter over het bedrog van Zoe. Steffy en Finn doen een ouderschapstest. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Zoe is bang dat Carter haar geheim ontdekt en laat hem weten dat ze klaar is om met hem te trouwen. Brooke is woedend als Hope haar vertelt dat Steffy mogelijk zwanger is van Liam. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Ridge is woest als hij Zende en Zoe betrapt en eist antwoorden. Paris besluit dat het tijd is om Carter de waarheid over Zoe te vertellen. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Zoe is klaar om toe te geven aan haar gevoelens en gaat bij Zende langs. Bill en Katie vragen allebei advies aan Wyatt en Donna. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Ridge benadert Zende op agressieve wijze over de relatie tussen Zoe en Carter. Bill probeert Katie voor zich terug te winnen en neemt de verantwoordelijkheid voor zijn daden. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Zoe laat Zende het vertraagde berichtje zien en hoopt dat er een kans bestaat dat ze toch samen kunnen zijn. Ridge vraagt Paris en Zende of zij weten wat de bedoelingen zijn van Zoe. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Zoe is geschokt als ze ontdekt dat ze een berichtje heeft gemist dat mogelijk haar leven had kunnen veranderen. Steffy wil heel graag weten wie de vader van haar kind is en vraagt om een vaderschapstest. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Wyatt spreekt Liam aan op zijn overspel met Steffy. Ridge krijgt in de gaten dat er iets speelt tussen Zoe en Zende. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Finn zet Steffy voor het blok als hij haar vraagt wie ze het liefst zou zien als vader van haar kind. Thomas troost Hope nadat hij haar hartverscheurende gesprek met Liam heeft opgevangen. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Na zijn bedrog met Sally smeekt Liam Hope om vergiffenis. Summer is érg benieuwd als Flo hints geeft dat ze gevoelige informatie heeft over Sally Spectra. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Hope wil dat Steffy eerlijk vertelt van wie ze zwanger is. Wyatt stelt zijn vader voor aan Summer, met wie hij al een tijdje samenwerkt. Liam laat Finn weten dat hij niet geïnteresseerd is in Steffy, maar zijn relatie met Hope ... 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Zoe flirt met Zende, maar hij probeert hier niet op te reageren. Ze vraagt hem of hij vindt dat ze met Carter moet trouwen. Hope beschuldigt Steffy ervan dat ze haar huwelijk saboteert. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Hope lucht haar hart bij Brooke. Vinny brengt een onverwacht bezoek aan Thomas, die hem vertelt over wat er is gebeurd en hoe hij zijn leven heeft te danken aan Hope. Liam en Steffy bespreken de reacties van Hope en Finn. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Hope vraagt zich af wat Liam haar probeert te vertellen. Paris verwijt Zoe dat ze niet eerlijk is. Hope en Finn krijgen te horen dat Steffy in verwachting is. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Finn is met stomheid geslagen door Steffy's bekentenis. Hope weet niet of ze Liam ooit nog kan vergeven. Paris vraagt Zoe waarom ze haar niet wil steunen. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Finn is openhartig tegen Steffy over hoe hij hun toekomst ziet. Steffy twijfelt of ze hem de waarheid moet vertellen. Liam en Hope staan voor een onmogelijke uitdaging. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

De cast van 'The Bold' blikt terug op memorabele afleveringen. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Zende is overstuur omdat Zoe de reden is van Paris' vertrek en gaat achter haar aan. Liam zegt tegen Hope dat hij nieuws voor haar heeft, maar houdt haar nog even in spanning. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Liam en Steffy nemen een definitieve beslissing over de toekomst van hun gezin. Thomas biedt Hope zijn excuses aan voor het stoken in haar huwelijk met Liam. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Carter zet Zoe voor het blok als Paris een beslissing maakt over haar toekomst. Steffy kiest voor een andere aanpak met Liam om te voorkomen dat hij hun geheim aan Hope onthult. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Liam is overrompeld door de explosieve onthulling van Steffy. Thomas wordt emotioneel als hij hoort wat Liam heeft meegemaakt. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Zoe waarschuwt Paris zich niet in haar leven te mengen en eist dat ze direct de stad verlaat. Als Finn zijn liefde voor haar uit, doet Steffy haar best om haar schuldgevoel te verbergen. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Hope wil weten wat Steffy en Liam verbergen. Zoe en Carter hebben hun eerste ruzie als Zoe van hem eist dat hij zijn aanbod aan Paris intrekt. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Carter is verbaasd door de reactie van Zoe op het nieuws over Paris. Nadat hij Hope heeft verraden, krijgt Liam last van zijn geweten. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Brooke wil het goedmaken met Thomas en biedt hem aan om bij haar en Ridge in te trekken tot hij zich weer beter voelt. Zende hoort dat Zoe Paris sommeert Los Angeles te verlaten en komt tussenbeiden. Hij vraagt haar om te blijven. 

RTL 8

The Bold & The Beautiful

Naar aanleiding van Brookes verrassing halen Eric en Ridge herinneringen op aan oude kerstvieringen en Stephanie. Zoe baalt ervan dat Zende Paris heeft meegenomen naar het kerstdiner. De hele familie komt samen om kerst te vieren.