5 minuten over Gemist?

De Moslim Omroep start deze week met de serie ‘Vijf Minuten over …’. Hierin worden relevante levensbeschouwelijke thema’s afkomstig uit de Koran behandeld met verschillende moslims. De vijf minuten gaan over de Koran en hoe deze de mens kan inspireren in geloof en daden. Hoe heeft de Koran een verschil in een mensenleven gemaakt? De presentatie ligt in handen van Bastiaan Verberne.

Nederland 2

5 minuten over

Kort gesprek over de Koran als inspiratiebron. Bastiaan Verberne bespreekt hierin vers 35 uit hoofdstuk 24 met Nora Asrami. Nora Asrami is islamologe en promovenda godsdienstsociologisch onderzoek religieuze identiteitsontwikke ... 

Nederland 2

5 minuten over

Bastiaan Verberne bespreekt hierin vers 117 uit hoofdstuk 11 met islamdeskundige Arnold Yasin Mol. Arnold Yasin Mol bekeerde zich in 2002 tot de islam. Hij heeft daarna diverse theologische studies gedaan. Arnold Yasin is op di ... 

Nederland 2

5 minuten over

Kort gesprek onder leiding van Bastiaan Verberne over de Koran als inspiratiebron. Te gast is Julian Hoepel, student theologie aan de Islamitische Universiteit. De Koran heeft er bij Julian voor gezorgd dat hij al vrij snel de ... 

Nederland 2

5 minuten over

Ismail Taspinar is al sinds 1989 bezig geweest met het oprichten van islamitische basisscholen. Soera Al Asr speelt hierin voor hem een belangrijke rol. “Zoals in de soera wordt aangegeven breng ik mijn tijd zo nuttig mogelij ... 

Nederland 2

5 minuten over

Bastiaan Verberne bespreekt vers 216 uit hoofdstuk 2 met beeldend kunstenaar Omnia Tagmount. Omnia heeft in haar jonge jaren al veel tegenslagen moeten verwerken. Maar ze heeft geleerd om het positieve hiervan in te zien, en zi ... 

Nederland 2

5 minuten over

Kort gesprek onder leiding van Bastiaan Verberne over de koran als inspiratiebron. De Bosnische Adnan Delic is in Nederland geboren en getogen. Zijn ouders zijn ruim 20 jaar geleden uit Bosnië gevlucht vanwege de oorlog. Zes j ... 

Nederland 2

5 minuten over

Kort gesprek onder leiding van Bastiaan Verberne over de Koran als inspiratiebron. Schrijfster van onder andere het boek 'De meisjes van de Kapsalon' Najoua Bijjir vindt het vooral belangrijk om het positieve uit te dragen vanu ... 

Nederland 2

5 minuten over

De 19-jarige Hamit Yucel is een fervente kijker van het '5 minuten over..' programma. Hij kijkt, zoals gezegd, met veel plezier naar de persoonlijke verhalen van de gasten. Hij heeft zichzelf tijdens het kijken vaak afgevraagd ... 

Nederland 2

5 minuten over

Bastiaan Verberne gaat vandaag in gesprek met tv en documentairemaker Sinan Can. Als programmamaker vindt hij het belangrijk dat waarheden worden verteld, maar het risico bestaat dat je hierbij alsnog kort door de bocht kan ga ... 

Nederland 2

5 minuten over

Kort gesprek onder leiding van Bastiaan Verberne over de Koran als inspiratiebron. 

Nederland 2

5 minuten over

Kort gesprek onder leiding van Bastiaan Verberne over de Koran als inspiratiebron. Te gast: life coach Souad Abdellaoui. Souad wil graag aangeven dat het heel belangrijk is om goed voor jezelf te zorgen, grenzen aan te geven en ... 

Nederland 2

5 minuten over

Te gast: Hartchirurg Salah Said. Salah Said is zijn hele leven actief geweest om hulpacties te organiseren voor arme en zieke mensen. Hij gelooft dat hij door het verrichten van goede daden beschermd wordt door zijn geloof. Hij ... 

Nederland 2

5 minuten over

Bastiaan Verberne gaat vandaag in gesprek met Serafettin Babacan. Hij is van Turkse afkomst en werkt momenteel als tolk. Serafettin is moslim en lid van de Naqshbandiyya soefie-beweging. In het gesprek geeft hij aan wat dit lid ... 

Nederland 2

5 minuten over

Huri Sahin, medewerkster ProDemos en politica, wil tijdens het gesprek met Bastiaan aan anderen meegeven dat er geen spanning hoeft te zijn tussen islam en democratie. Zij vindt dat er voor elk geloof genoeg plek is in de Neder ... 

Nederland 2

5 minuten over

Kort gesprek onder leiding van Bastiaan Verberne over de koran als inspiratiebron. Kunstenaar Marukh Ahmad wil in het gesprek met Bastiaan aan anderen meegeven dat de islam vooral gaat over de liefde en dat ze dat met haar kuns ... 

Nederland 2

5 minuten over

Te gast: Halil Ibrahim Karaaslan. Docent maatschappijleer Halil Ibrahim Karaaslan wil tijdens het gesprek met Bastiaan graag zijn verhaal overbrengen over de koran in het algemeen. 'We proberen te vaak een beeld neer te zetten ... 

Nederland 2

5 minuten over

Kort gesprek onder leiding van Bastiaan Verberne over de koran als inspiratiebron. Te gast: Najia Tarhouchi Vers 64 van Soerah At Taghaabon helpt dochter, moeder, partner en collega Najia om in reine te zijn met haarzelf. 'Ik h ... 

Nederland 2

5 minuten over

De Koran betekent alles voor Mohamed Boubaouch. Het is voor hem hèt boek dat al zijn vragen over het leven heeft beantwoord. Het heeft hem vooral geholpen om zijn tegenslagen een plekje te geven en door te gaan. Sterker nog de ... 

Nederland 2

5 minuten over

Er zijn volgens de jonge studente Maria Hamid heel veel vooroordelen jegens de islam. ''Zelfs op school word ik geconfronteerd met vragen als 'heb jij strenge ouders?', terwijl mijn ouders me nooit ergens toe dwingen. Mijn hoof ... 

Nederland 2

5 minuten over

De 27-jarige Halit Bal heeft op jonge leeftijd de hadj verricht. Hij is dankbaar dat hij dit op jonge leeftijd heeft mogen meemaken. ''De Hadj is een van de vijf zuilen. Het is belangrijk om de bedevaart te verrichten. Ik krijg ... 

Nederland 2

5 minuten over

Kort gesprek onder leiding van Bastiaan Verberne over de Koran als inspiratiebron. Te gast: Simin Rafati. Soerah An-Nasr is slechts een kort hoofdstuk uit de Koran, maar bevat volgens Simin Rafati zeer veel belangrijke informat ... 

Nederland 2

5 minuten over

Kort gesprek onder leiding van Bastiaan Verberne over de Koran als inspiratiebron. Kind- en jeugdpsycholoog Fatih Toprak laat zich inspireren door met name de eerste twee verzen van Soerah Takaathoer. Die laten zien dat de lief ... 

Nederland 2

5 minuten over

Te gast: Jacob van der Blom. Vanuit zijn christelijke achtergond had Jacob het geloof in één god meegekregen en in de islam trof hij dit ook aan. Maar wie was Mohammed? Die leerde hij kennen in vers 128 van Soerah at Taubah. 

Nederland 2

5 minuten over

Kort gesprek over de Koran als inspiratiebron. Te gast is Abdelrazek Abded, Nederlander en Limburger van Palestijnse afkomst. Op basis van vers 8 uit hoofdstuk 5 bespreekt hij het belang van rechtvaardig handelen 

Nederland 2

5 minuten over

Kort gesprek onder leiding van Bastiaan Verberne over de Koran als inspiratiebron. Het favoriete Koranvers van Sarah El Mahi is Soerat al-Kahf. Het proces van macht en herinnering aan het hiernamaals staat hierin centraal. We k ... 

Nederland 2

5 minuten over

Journalist Bendrif Anass gaat in op Al Hujurat, vers 6 uit hoofdstuk 49, over de noodzaak van het verifiëren van bronnen. 

Nederland 2

5 minuten over

Kort gesprek onder leiding van Bastiaan Verberne over de Koran als inspiratiebron. Enes Odaci vertelt wat vers 2 uit hoofdstuk 286 voor hem betekent. Hierin wordt gezegd dat niemand met verantwoordelijkheden wordt belast die bu ... 

Nederland 2

5 minuten over

Gast: Cemil Yilmaz. Deze ondernemer spreekt over vers 65 uit hoofdstuk 36 van de Koran. Een vers dat hem helpt om bewuster door het leven te gaan. 

Nederland 2

5 minuten over

Kort gesprek onder leiding van Bastiaan Verberne over de Koran als inspiratiebron. Gast: Alaeddine Touhami. Hij bespreekt vers 62 uit hoofdstuk 2 van de Koran. Hiermee legt hij een relatie tussen de Koran, moslims en andersgelo ... 

Nederland 2

5 minuten over

Kort gesprek onder leiding van Bastiaan Verberne over de Koran als inspiratiebron. Gast: Yurdagul Yesildal. In haar leven heeft zij veel tegenslagen moeten verwerken. Hierbij heeft vooral vers 12 uit hoofdstuk 36 van de Koran h ... 

Nederland 2

5 minuten over

Geen extra informatie aanwezig.

Nederland 2

5 minuten over

De 23-jarige Hafsa is studente HRM, talentcoach, ambassadeur van Ready4Work, SMN-jongerenadviseur, columnist en debatleider. De Koran is haar handleiding voor dit leven. Zij kiest voor dit gesprek vers 1 uit Soerah-an-Nissa (De ... 

Nederland 2

5 minuten over

Kort gesprek onder leiding van Bastiaan Verberne over de Koran als inspiratiebron. Afl.: Sabri Saad El Hamus. Toen Geert Wilders met een wetsvoorstel wilde komen om de Koran te verbieden was dit voor acteur Sabri Saad El Hamus ... 

Nederland 2

5 minuten over

Geen extra informatie aanwezig.

Nederland 2

5 minuten over

Volgens rechtenstudent Nasir Yousufzai kun je uit de Koran kracht, hoop en moed halen: 'Ik ben zelf gevlucht uit Afghanistan. Dat was niet makkelijk. De Koran leert me te blijven geloven in een voorspoedige toekomst van mijn la ... 

Nederland 2

5 minuten over

Kort gesprek onder leiding van Bastiaan Verberne over de Koran als inspiratiebron. Nourdin El Ouali, politiek leider van de Rotterdamse moslimpartij NIDA, vertelt over het belang van Surah Taha (hoofdstuk 20) Vers 23. Hij legt ... 

Nederland 2

5 minuten over

Geen extra informatie aanwezig.

Nederland 2

5 minuten over

Geen extra informatie aanwezig.

Nederland 2

5 minuten over

Voor Frederica Hugenholtz, schrijfster van het boek ‘Een islamitische verrassing’, is de essentie van de Koran en de islam dat het leven tijdelijk is. Een test. Aan de andere kant roept de Koran volgens haar ook mensen op o ... 

Nederland 2

5 minuten over

Kort gesprek onder leiding van Bastiaan Verberne over de islam en de Koran als inspiratiebron. Afl.: Jeroen Schilder. De Koran herinnert Jeroen Schilder aan zijn geloof in God, dat hij van binnen voelt, al noemde hij zichzelf v ...